logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Dnia 21 maja 2008 roku została zawiązana spółka Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310917, posiada numer NIP: 5891941823, REGON: 220638287.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w następujących rodzajach:
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, które wykonywane są w zakładzie leczniczym pod nazwą:
    Szpital Powiatowy w Kartuzach im. dra A. Majkowskiego
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które wykonywane są w zakładzie leczniczym pod nazwą:
    Świadczenia Ambulatoryjne przy Szpitalu Powiatowym w Kartuzach im. dra A. Majkowskiego.

Wytworzony: 27 listopada 2023 Opublikowano : 27 listopada 2023 Poprawiono: 14 maja 2024
Wytworzony przez: Administrator Opublikowany przez: Administrator
Licznik odwiedzin: 112
Wersje:
2024-05-14 09:00:39 Zmodyfikował: Administrator
2024-01-18 11:40:00 Zmodyfikował: Administrator
2023-11-27 10:55:08 Zmodyfikował: Administrator