logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Centrala Szpitala  
58 685 48 00  

Poradnie Specjalistyczne   
58 685 48 89 - Rejestracja

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna   
58 685 49 59

Izba Przyjęć 
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna:
 • Izba Przyjęć Pediatrii – proszę wybrać 2
 • Izba Przyjęć Chirurgii – proszę wybrać 2
 • Izba Przyjęć Oddział Wewnętrzny – proszę wybrać 2
 • Izba Przyjęć Oddział Położnictwa i Ginekologii – proszę wybrać 3

Szpitalny Oddział Ratunkowy
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna, proszę wybrać 5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Proszę wybrać 1, następnie 1
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
Oddział Pediatryczny  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Proszę wybrać 1, następnie 2
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
Oddział Chorób Wewnętrznych
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Proszę wybrać 1, następnie 3
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Proszę wybrać 1, następnie 4 – ginekologia, lub 5 - położnictwo
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt położnych – numer wewnętrzny 937
Oddział Neonatologiczny  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Proszę wybrać 1, następnie 6
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
Oddział Chirurgii Ogólnej 
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna
Proszę wybrać 1, następnie 7
 • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00
 • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00

Pracownia Diagnostyki  Laboratoryjnej  
58 685 48 35 - Rejestracja
58 685 48 81 - Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownia Diagnostyki  Obrazowej  
58 685 48 00 – Centrala Telefoniczna, proszę wybrać 4

Pracownia Endoskopowa  
58 685 48 89 - Rejestracja

Apteka Szpitala  
58 685 48 69

Kierownik ds. pielęgniarstwa i opieki
58 685 49 06                                                  

Dyrektor Medyczny
58 685 49 86