logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 • Rejestracja – 7:15 – 11:00
 • Pobieranie materiału – 7:30 – 11:00
 • oraz w soboty w godzinach:
 • Rejestracja i pobieranie materiału – 8:00 – 11:00
Oferta:
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje szerokie spektrum badań z zakresu:
 • Hematologii,
 • Biochemii,
 • Koagulologii,
 • Analityki Ogólnej,
 • Immunochemii (hormony tarczycy, hormony płciowe, markery nowotworowe),
 • Immunologii,
 • Serologii Transfuzjologicznej,
 • a także badania specjalistyczne i mikrobiologiczne dzięki współpracy z Laboratorium Medycznym BRUSS grupa ALAB Sp. z o.o.

Spis badań, cennik oraz specjalistyczne pakiety badań gwarantujące oszczędność do 15% dostępne w zakładce informacje dla pacjenta.

Nasza Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej gwarantuje:
 • Wysoką jakość i wiarygodność wykonywanych badań laboratoryjnych poprzez kontrolę wewnętrzną oraz udział w programach Zewnętrznej Oceny Jakości celem uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny pracy Laboratorium organizowanych przez:
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź),
  • Międzynarodowy program PREVECAL - International External Quality Assessment Scheme,
  • Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań z Zakresu Laboratoryjnej Immunologii Transfuzjologicznej - program Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,
  • Krajowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań z Zakresu Laboratoryjnej Immunologii Transfuzjologicznej - program Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 • Dysponowanie analizatorami renomowanych firm umożliwiającymi stosowanie sprawdzonych metod badawczych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
 • Systematyczne szkolenia personelu.
 • Stosowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, który ogranicza do minimum wszelkie błędy i znacznie skraca czas oczekiwania na wynik.
 • Dostępność wyników badań laboratoryjnych online.
 • Możliwość otrzymywania sprawozdań z badań w dniu ich wykonania.
 • Atrakcyjne ceny badań oraz kompleksowych pakietów.
 • Profesjonalną i miłą obsługę.

PAMIĘTAJ!

Na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych ma wpływ CZAS upływający od momentu pobrania próbki do wykonania badań oraz WARUNKI TRANSPORTU materiału.
Nasze Laboratorium wykonuje analizy na bieżąco, zaraz po pobraniu materiału dzięki bezpośredniej bliskości Punktu Pobrań. Ma to ogromne znaczenie w utrzymaniu stabilności oznaczanych parametrów oraz eliminuje negatywny wpływ warunków transportu na próbkę. W razie konieczności wykonujemy badania w trybie CITO.

Odbiór sprawozdań z badań laboratoryjnych jest możliwy:
 • Osobiście w Rejestracji Laboratorium w godzinach 7:15 – 14:30 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00
 • Przez osobę trzecią upoważnioną do odbioru wyników w imieniu Pacjenta – Laboratorium w momencie rejestracji wydaje na życzenie Pacjenta upoważnienie, które należy wypełnić i okazać w momencie odbioru wyników.
 • ONLINE – przy użyciu kodu zlecenia - logując się na stronie: wyniki.pczkartuzy.pl – szczegóły w rejestracji Laboratorium.

Wyniki z badań podstawowych dostępne są już tego samego dnia po godzinie 12:00. Czas oczekiwania na wyniki badań specjalistycznych wynosi od 1 do 14 dni, w zależności od zleconego parametru (szczegółowych informacji udziela rejestracja Laboratorium).

Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi

Pora dnia
 • Zaleca się, by do pobrania krwi do badań rutynowych zgłaszać się w godzinach rannych (7:00–10.00).
 • W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach; w takich przypadkach interpretacja wyników badań powinna uwzględnić godzinę pobrania materiału i sposób przygotowania pacjenta do badań.
Posiłek
 • Zaleca się, by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków. Optymalnie, ostatni posiłek poprzedniego dnia powinien być spożyty ok. godz. 18:00.
  W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.
 • Przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.
Leki
 • Należy poinformować personel pobierający krew o zażywanych lekach.
 • Lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w okresie poprzedzającym można przyjmować leki.
Wysiłek
 • Z zasady badań nie powinno wykonywać się po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku.
 • Bezpośrednio przed pobraniem krwi należy unikać wysiłku i stresu, nie palić papierosów.
 • Wskazany jest krótki odpoczynek.

Przygotowanie i pobranie moczu na badanie ogólne

Przed pobraniem moczu zalecane jest:
 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego lub długotrwałego marszu, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych,
 • powstrzymanie się od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie,
 • dokładne umycie okolica cewki moczowej ciepłą wodą bez użycia środków myjących,
 • unikanie badania w czasie menstruacji i w okresie 2 dni poprzedzających menstruację i do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badań

Pobranie moczu

Pobieranie porannej próbki moczu
 • mocz do analizy pobiera się do jednorazowego pojemnika (do nabycia w rejestracji laboratorium), bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opisuje się imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.
Pobieranie przygodnej próbki moczu na badanie ogólne
 • próbkę moczu pobiera się bez wcześniejszego przygotowania, w dowolnym czasie i objętości do jednorazowego pojemnika (do nabycia w rejestracji laboratorium) ze środkowego strumienia
 • Aktywność fizyczna oraz nadmierna podaż płynów wpływają na skład moczu, dlatego wykonywanie badania ogólnego w próbce przygodnej zalecane jest jedynie w sytuacjach nagłych.

Uwaga!!! Należy pamiętać, że jeśli to tylko możliwe badanie powinno być wykonywane w porannej próbce moczu.

Przygotowanie noworodka lub małego dziecka do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu na badanie ogólne
 • osoba przygotowująca do pobrania próbki moczu od noworodka lub małego dziecka powinna zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki do zbierania moczu
 • po uprzednim umyciu i wysuszeniu okolic krocza dziecka należy przykleić woreczek do skóry
 • po uzyskaniu odpowiedniej ilości moczu woreczek jak najszybciej odkleić
 • mocz w woreczku dostarczyć do laboratorium
Transport moczu

Próbkę moczu dostarczyć do laboratorium jak najszybciej – zaleca się, aby transport moczu w temperaturze pokojowej trwał krócej niż 2 godziny (temperatura 2-8˚C – do 4 godzin)

Przygotowanie i pobranie dobowej zbiórki moczu

Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu:
 • przygotować czysty, 2-3 litrowy pojemnik (najlepiej ze skalą umożliwiającą pomiar objętości)
 • w laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej
 • zbiórkę przeprowadza się w okresie 24 godzin
 • każdą kolejną porcję oddanego moczu należy w całości przenosić do pojemnika przeznaczonego na zbiórkę. Zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki
 • pojemnik ze zbieranym moczem przechowywać w lodówce
 • zbiórkę prowadzić do następnego dnia
 • następnego dnia rano zakończyć zbiórkę o godzinie, o której ją rozpoczęto dnia poprzedniego , tj. po 24 godzinach (np. o godz. 7:00 o ile poprzedniego dnia rozpoczęto o 7:00) – dołączyć porcję porannej próbkę moczu do pojemnika.
 • po zakończeniu zbiórki zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość moczu, a następnie odlać próbkę (ok 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika na mocz i dostarczyć do laboratorium
 • na kartce dołączonej do próbki należy koniecznie podać następujące informacje:
  • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórka
  • całkowitą objętość zebranego moczu
  • ciężar ciała
  • wzrost

UWAGA! Jeżeli z jakiejś przyczyny w okresie 24 godzin pominięto w zbiórce nawet pojedynczą porcję moczu, zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.

Pobieranie moczu do badań mikrobiologicznych

Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać rano, a jeśli to niemożliwe, po 4 godzinach od ostatniego oddania. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobierania moczu niezależnie od pory dnia. Informację taką należy przekazać pracownikowi punktu pobrań. Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii. W przypadku przebiegającej terapii lekami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym należy poinformować o rodzaju leku i okresie przyjmowania.

Mocz pobierać przestrzegając poniższych zasad:
 • zaopatrzyć się w jałowy, jednorazowy pojemnik
 • umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem
 • dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem:
  • mężczyźni: po odciągnięciu napletka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, spłukać i osuszyć
  • kobiety: dokładnie umyć okolice krocza, jedną ręką rozchylić wargi sromowe osłaniając okolice cewki moczowej, umyć okolice cewki, spłukać i osuszyć

Uwaga: zachować kierunek mycia i osuszania: od ujścia cewki moczowej w kierunku odbytu

 • przed samym pobraniem otworzyć jałowy pojemnik
 • pobrać mocz ze środkowego strumienia (pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię, nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika)
 • w celu uniknięcia zanieczyszczenia bakteriami nie dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych oraz wewnętrznej powierzchni jałowego pojemnika palcami
 • pojemnik natychmiast zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem
 • natychmiast po pobraniu mocz dostarczyć do laboratorium

UWAGA: mocz do badania ogólnego i na posiew dostarczać w dwóch oddzielnych pojemnikach: jałowym i niejałowym.

Instrukcja pobierania moczu u dzieci i noworodków do badań mikrobiologicznych
 • Mocz do badania należy pobierać do jałowego pojemnika według zasad podanych dla osób dorosłych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach mocz można pobierać do jałowego woreczka przyklejonego do skóry krocza.
 • Woreczek należy zakładać rano po wykonaniu zabiegów higienicznych tuż przed oddaniem moczu przez dziecko wg podanych zasad.
 • Woreczek należy odklejać zaraz po oddaniu moczu, zabezpieczyć przez wylaniem, a następnie umieścić w jałowym pojemniku. NIE PRZELEWAĆ MOCZU
 • Natychmiast po pobraniu zabezpieczoną próbkę moczu dostarczyć do laboratorium. Niedopuszczalne jest przelewanie moczu z nocnika.

Próbkę moczu na badania mikrobiologiczne do chwili transportu należy przechowywać w temperaturze lodówki (2-80C).

Test obciążenia glukozą

Zalecenia ogólne:
 • Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza, koniecznie na czczo. Warunek ten może być pominięty w przypadku kobiet w ciąży. Zlecenie musi zawierać informację o ilości oznaczeń glukozy po obciążeniu.
 • Badanie trwa 2 godziny i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni Laboratorium. Wykluczone jest opuszczenie punktu pobrań w celu np. zakupów, spaceru, ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni) wpływa na obniżenie wyniku badania.
 • W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów.

Test polega na dwukrotnym lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu glukozy.

Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie pacjent wypija wodny roztwór 75 g glukozy (minimum 200 ml). Po 1 i/lub
2 godzinach, w zależności od zlecenia, pobierane są kolejne próbki krwi.

Prolaktyna – test z metoklopramidem

Nazwa farmaceutyczna: Metoclopramid (MTC)
Zaleca się, by test wykonywać rano. Krew pobierana jest w czasie 0, przed zażyciem metoklopramidu, a następnie po 60 min (ewentualnie wg. wskazań lekarza dodatkowo po 120 min.)
W czasie trwania testu Pacjentka nie powinna podejmować aktywności fizycznej. Powtórne badania powinny być wykonywane o stałej porze.

Rejestracja telefoniczna: 58 685 48 35
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej: 58 685 48 81
Telefon dyżurny: 58 685 48 36
Fax: 58 685 48 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej:
Urszula Miłosz - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi:
Monika Gowin-Jahn - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej