logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Podstawowym celem Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach jest udzielanie kompleksowych świadczeń medycznych w ramach Szpitala Powiatowego w Kartuzach. Wiąże się z tym nasza misja:

Kaszubski szpital – ratuje, leczy, otacza opieką

Politykę jakości i politykę bezpieczeństwa żywności realizujemy poprzez:
  • zintegrowanie działań całego personelu w kierunku udzielania świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, profilaktyki, rehabilitacji i edukacji pacjenta na najwyższym poziomie jakości, zgodnie z najlepszymi tradycjami i współczesną wiedzą medyczną oraz w przyjaznych warunkach;
  • zapewnienie kobietom szczęśliwego startu w macierzyństwo oraz kompleksowej opieki i leczenia;
  • dbanie o przestrzeganie praw pacjentów będących pod naszą opieką;
  • monitorowanie oceny zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych i podnoszenie ich jakości;
  • stałe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych personelu oraz angażowanie pracowników do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów i personelu;
  • ciągły rozwój infrastruktury szpitala i unowocześnianie aparatury medycznej;
  • racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami szpitala;
  • identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem szpitala i realizowanymi procesami oraz poszukiwanie szans na dalszy rozwój;
  • zapewnienie ciągłych działań na rzecz bezpieczeństwa żywności dzięki wdrożeniu i certyfikacji skutecznego systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 22000:2018 dla utrzymania wysokiej jakości produkcji żywności na wszystkich jej etapach w celu wsparcia procesu zdrowienia pacjentów;
  • systematyczny rozwój systemów zarządzania zgodny z wymogami międzynarodowych normy PN-EN ISO 9001:2015 i doskonalenie standardów jakościowych.

Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach deklaruje, że wszyscy pracownicy identyfikują się z ww. polityką i respektują założenia Zintegrowanego Systemu Zarzadzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i ISO 22000:2018 oraz zobowiązują się do spełnienia wymagań pacjentów, wymagań prawnych, wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, a także wewnętrznych wymagań organizacji.

Kartuzy, dnia 15.09.2022 r.

Paweł Witkowski
Prezes Zarządu