logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

dsc_0024.jpg

TO MIEJSCE GDZIE RATUJE SIĘ ŻYCIE

Szpitalny Oddziały Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują̨ się̨ w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Osoby zgłaszające się do SOR, które po przeprowadzeniu wstępnej segregacji medycznej zostały zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą zostać skierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoba prowadząca segregację medyczną w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego informuję pacjenta o kwalifikacji do kategorii pilności, czasie oczekiwania i ewentualnych miejscach udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent przyjęty do Szpitalnego Oddziały Ratunkowego jest poddawany badaniu lekarskiemu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zarejestrowania.

Lekarz Dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
  • udziela świadczeń zdrowotnych w oddziale ratunkowym,
  • odmawia przyjęcia na oddział osoby nie będące w stanie zagrożenia zdrowotnego. Podjęcie decyzji w tym zakresie następuje w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zarejestrowania pacjenta,
  • kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala, w którym działa oddział Ratunkowy – podjęcie decyzji w tym zakresie następuje w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od rejestracji pacjenta,
  • potwierdza lub wystawia skierowanie z oddziału na leczenie w innym szpitalu – podjęcie decyzji w tym zakresie następuje w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od rejestracji pacjenta,
  • wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny.

Udzielanie informacji przez personel medyczny oddziałów szpitalnych osobom telefonującym do Szpitala odbywa się codziennie pod numerem telefonu 58 685 48 00 – proszę wybrać 5:
  • punkt lekarski – w godzinach od 13:00 do 14:00,
  • punkt pielęgniarski – w godzinach od 13:00 do 14:00.

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
lek. Dariusz Westphal

Pielęgniarka Oddziałowa
Lucyna Reuter