BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 61 osób
W tym miesiącu - 11 922 osoby
Od początku - 684 898 osób

Stypendia dla medyków

 


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: lekarskim, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. działając na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów w okresie od października 2022r. do 30 czerwca 2023r. (zwanego dalej Regulaminem), ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: lekarskim, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania stypendium dla studentów zostały określone w Regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.pczkartuzy.pl i BIP.

 

I. Maksymalna wysokość stypendium:

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 20 000 złotych brutto i jest wypłacane na konto wskazane przez studenta miesięcznie lub jednorazowo.

II. Sposób składania wniosków (§ 5 Regulaminu):

Student składa wniosek, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@pczkartuzy.pl, lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, lub osobiście w sekretariacie zarządu PCZ, lub przesyła pocztą.

III. Sposób rozpatrywania wniosków i przyznania stypendium:

Zarząd PCZ sp. z o.o. rozpatruje i przyznaje stypendium w terminie do 30 dni od jego wpływu.

IV. Kryteria przyznawania stypendium (§ 3 Regulaminu):

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta spełniającego kryteria przyznania stypendium, złożony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie, w tym w odpowiedniej formie oraz we wskazanym terminie.

V. Utrata prawa do stypendium (§ 9 Regulaminu):

Przypadki utraty prawa do stypendium oraz zwieszenie jego wypłaty określa Regulamin.

VI. Warunki zwrotu stypendium (§ 10 Regulaminu):

Przypadki zwrotu stypendium, a tym samym warunki rozwiązania umowy określa Regulamin.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania stypendium dla studentów
Zał. 1 - Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta
Zał. 2 - Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopów
Zał. 3 - Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

data utworzenia: 7.04.2022; data ostatniej aktualizacji: 26.06.2023
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4