BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 50 osób
W tym miesiącu - 11 911 osób
Od początku - 684 887 osób

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

tel. 58 685 49 59

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Realizowane od poniedziałku do piątku, w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego.

Uwaga: wejście od Poradni Specjalistycznych.

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Rejestracja do poradni specjalistycznych, badania endoskopowe, tomografii komputerowej oraz USG odbywa się
na trzy sposoby – telefonicznie , osobiście oraz przez e-mail.

Rejestracja e-mail : rejestracja.poradnie@pczkartuzy.pl

W przypadku rejestracji mailowej prosimy o przesłanie w treści wiadomości następujących danych:
- pierwsza wizyta: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kod skierowania
- kolejne wizyty: imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy

Rejestracja telefoniczna: tel. 58 685 48 89 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00.

(Koszt połączenia według stawki operatora osoby dzwoniącej)

Rejestracja osobista możliwa jest w rejestracji Poradni Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Profilaktyka 40 PLUS

Szpital Powiatowy w Kartuzach realizuje program Profilaktyka 40 PLUS.

Gabinet Profilaktyki 40 PLUS jest czynny od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30.do 14:30

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Pacjent posiadający wygenerowane e-skierowanie może zarejestrować się na badania w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach, w następujący sposób:

 Od 1 lipca 2023 r.:

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4