BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 653 osoby
W tym miesiącu - 15 682 osoby
Od początku - 675 650 osób

Sprzęt medyczny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Sprzęt ratujący życie dzieci trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kartuzach data utworzenia: 18.06.2019, data ostatniej aktualizacji: 23.06.2020

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kartuzach trafił sprzęt medyczny nowej generacji warty prawie 400 tyś zł. Został on zakupiony w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0327/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach data utworzenia: 17.10.2018, data ostatniej aktualizacji: 23.06.2020

W dniu 5 października 2018 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało
w Gdańsku ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach​”

 
 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4