BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 50 osób
W tym miesiącu - 11 911 osób
Od początku - 684 887 osób

Wydawanie dokumentacji medycznej

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej można składać elektronicznie na adres  rozliczenia@pczkartuzy.pl, drogą pocztową lub od poniedziałku do piątku w dni robocze w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych i Rozliczeń lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 685-48-29.

Złożenie przez pacjenta lub osobę uprawnioną wniosku w innym kształcie aniżeli załączony do pobrania, nie wyłącza uprawnienia pacjenta/osoby uprawnionej do udostępnienia dokumentacji.

W przypadku złożenia  wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej ustnie przez pacjenta lub inną upoważnioną osobę wniosek wypełnia personel PCZ Sp. z o.o.

Informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 58 685-48-29.

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie
1 marca 2024 - 31 maja 2024
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja
medyczna na
informatycznym nośniku danych
15,08 zł 0,53 zł 3,02 zł

 

Do pobrania:
1. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
2. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego -
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej i udzielenie informacji o stanie zdrowia.

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4