BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 11 osób
W tym miesiącu - 15 868 osób
Od początku - 658 197 osób

Przedstawiciele handlowi

Zasady przedstawiania informacji handlowych dotyczących produktu leczniczego lub wyrobu medycznego oraz spotykania się z osobami uprawnionymi do wystawiania recept w PCZ sp. z o.o. w Kartuzach

 

  1. Spotkania przedstawicieli medycznych lub handlowych celem prezentacji i reklamy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych mogą odbywać się na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu zgody. Nie mogą utrudniać prowadzenia działalności przez Spółkę.
  2. Spotkania z osobami uprawnionymi do wystawiania recept zatrudnionymi w PCZ sp. z o.o. w celu reklamy produktu leczniczego, mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy osób, których dotyczą.
  3. Przedstawiciele składają kompletnie wypełniony wniosek (wzór wniosku) w sekretariacie Zarządu osobiście, listownie lub na adres e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl.
  4. Wniosek należy złożyć na 7 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.
  5. Prezes Zarządu po otrzymaniu kompletnego wyraża zgodę lub odmawia zgody na spotkanie.
  6. Sekretariat Zarządu informuje o zgodzie lub braku zgody na spotkanie kierownika komórki organizacyjnej i przedstawiciela, których wniosek dotyczy.
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3