BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 244 osoby
W tym miesiącu - 19 049 osób
Od początku - 687 775 osób

Polityka Prywatności

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach

 

Polityka Prywatności PCZ Kartuzy sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Kartuzach.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) informuje, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedziba
w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 86, e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl .

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@pczkartuzy.pl lub listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy.

Dane osobowe

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pacjentów w celu:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób upoważnionych przez pacjenta albo działających w jego imieniu w celu:

Odbiorcy Danych Osobowych

Dane osobowe pacjenta oraz upoważnionych osób przez pacjenta lub działających w jego imieniu mogą być  udostępnione:

Okres przechowywania

Dane osobowe pacjentów przechowywane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, w zakresie:

Dane osobowe pacjentów oraz osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, w zakresie:

Inne prawa

Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Zdrowia
sp. z o.o. , przysługuje prawo do:

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. , mają prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub celu, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. W takim przypadku Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Źródło pochodzenia Danych

Skutki nie podania Danych

Podanie przez pacjenta danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. może odmówić pacjentowi udzielania jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych.

Podanie przez pacjenta osób upoważnionych przez pacjenta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania
w imieniu pacjenta.

 

Klauzula Informacyjna - Pacjent

Klauzula Informacyjna - Pracownicy

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4