BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 90 osób
W tym miesiącu - 821 osób
Od początku - 651 651 osób

Zakup urządzeń do sterylizatorni

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiło i oddało do użytkowania w dn. 19.11.2020 r. urządzenia do centralnej sterylizatorni m.in. myjnię –dezyfektor, sterylizator parowy i myjnię ultradźwiękową. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 718.653,60zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektu unijnego pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma wynieść 600.000 zł.

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4