BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 116 osób
W tym miesiącu - 847 osób
Od początku - 651 677 osób

Fundusze europejskie w walce z COVID-19 dla Szpitala w Kartuzach

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w ramach Umowy partnerskiej wraz z SPSZOZ w Lęborku realizuje w latach 2020-2023 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”.

Projekt powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 10.316.271,50 PLN.
Dofinansowanie całego projektu z budżetu środków europejskich wynosi 7.858.659,86PLN.

W ramach projektu Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.185.824,93 zł, które zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i urządzeń medycznych, służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4