BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 91 osób
W tym miesiącu - 822 osoby
Od początku - 651 652 osoby

Fundusze europejskie na walkę z COVID-19 dla Szpitala w Kartuzach

We wtorek 2 marca 2021 r., marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali aneksy, na mocy których Szpital w Kartuzach otrzyma dofinansowanie w wysokości 500.000,00zł.

Podczas wydarzenia, Prezesowi Szpitala w Kartuzach wręczony został symboliczny czek, z informacją o wysokości dofinansowania.

Dzięki otrzymanym środkom, pochodzącym z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zakupiony zostanie nw. nowoczesny sprzęt przeznaczony do walki z COVID-19:

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach projektu unijnego pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie całego projektu z UE: 6.672.834,93 PLN.

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4