BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 300 osób
W tym miesiącu - 19 105 osób
Od początku - 687 831 osób

Dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz materiałów do dezynfekcji

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w dniu 25.05.2020 r. podpisało umowę partnerską z SPSZOZ w Lęborku, przedmiotem której jest wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wspólne przedsięwzięcie obejmuje zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów do dezynfekcji, które zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie całego projektu z UE: 5.972.834,93 PLN.

 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4