BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 58 osób
W tym miesiącu - 11 919 osób
Od początku - 684 895 osób

Fundusze na walkę z COVID-19

Zakup sprzętu medycznego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w okresie od lutego do sierpnia 2023 r. zakupiło i oddało do użytkowania nw. sprzęt i urządzenia medyczne służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2:

 

Fundusze europejskie w walce z COVID-19 dla Szpitala w Kartuzach

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w ramach Umowy partnerskiej wraz z SPSZOZ w Lęborku realizuje w latach 2020-2023 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”.

 

Zakup sprzętu medycznego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w lipcu 2021 r. zakupiło i oddało do użytkowania sprzęt medyczny tj. aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, defibrylator z wyposażeniem oraz bronchoskop. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 495.726,07zł.

 

Fundusze europejskie na walkę z COVID-19 dla Szpitala w Kartuzach

We wtorek 2 marca 2021 r., marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali aneksy, na mocy których Szpital w Kartuzach otrzyma dofinansowanie w wysokości 500.000,00zł.

Podczas wydarzenia, Prezesowi Szpitala w Kartuzach wręczony został symboliczny czek, z informacją o wysokości dofinansowania.

 

Zakup urządzeń do sterylizatorni

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiło i oddało do użytkowania w dn. 19.11.2020 r. urządzenia do centralnej sterylizatorni m.in. myjnię –dezyfektor, sterylizator parowy i myjnię ultradźwiękową. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 718.653,60zł.

 

Dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz materiałów do dezynfekcji

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w dniu 25.05.2020 r. podpisało umowę partnerską z SPSZOZ w Lęborku, przedmiotem której jest wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4