BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 767 osób
W tym miesiącu - 20 529 osób
Od początku - 656 053 osoby

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach

W dniu 5 października 2018 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało
w Gdańsku ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach​”

Nr POIS.09.01.00-00-0327/18-00/2079/2018/421
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 385.500,00 zł.  Przyznane środki finansowe z Funduszy Europejskich na realizację projektu wyniosły  327.675,00 zł.

 

 

data utworzenia: 17.10.2018; data ostatniej aktualizacji: 23.06.2020
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4