BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 85 osób
W tym miesiącu - 816 osób
Od początku - 651 646 osób

Specjalistyczna aparatura ratująca życie na potrzeby SOR

Przekazanie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego specjalistycznej aparatury ratującej życie

W dniu 29 czerwca 2018r. odbyło się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach ul. Ceynowy 7, w obecności Pani Janiny Kwiecień Starosty Kartuskiego i Pana Mieczysława Woźniaka Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego oraz Pawła Witkowskiego Prezesa Zarządu PCZ sp. o.o. i pracowników Szpitala, uroczyste przekazanie do użytkowania aparatury ratującej życie zakupionej w wyniku realizacji projektu: „Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach

 

        W dniu 19 grudnia 2017 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Zakup specjalistycznej aparatury ratującej życie na potrzeby SOR przy PCZ w Kartuzach”
Nr POIS.09.01.00-00-0166/17
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 
 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4