BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 50 osób
W tym miesiącu - 11 911 osób
Od początku - 684 887 osób

Dwa nowe ambulanse dla Szpitala

Dwa nowoczesne ambulanse dołączyły do floty pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. W dniu 15.09.2021r., ambulanse uroczyście zostały przekazane do użytku.

W uroczystości wzięli udział m.in. Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Bogdana Łapa Starosta Kartuski, Paweł Witkowski Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Maciej Merkisz Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Zarząd Powiatu Kartuskiego.

- To dla mnie wielka radość, że kolejne dwa z jedenastu samochodów trafiły właśnie do Szpitala w Kartuzach i będą służyć w ratownictwie medycznym. To bardzo ważne, że udało się wymienić kolejne dwa samochody, które były najbardziej wyeksploatowane i mogły zawieść. To bardzo cieszy, że mieszkańcy nie tylko powiatu, ale całego województwa mogą liczyć na niezawodną pomoc. Mam nadzieję, że wymiana taboru będzie następować sukcesywnie i przez to państwu, ratownikom medycznym i lekarzom, będzie się lepiej pracować – podkreślał podczas uroczystości wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

- W tym miejscu chciałbym podziękować całemu personelowi szpitala za niesienie pomocy, szczególnie w czasie covidu, kiedy byliście bardzo odważni. To nasze karetki jako pierwsze jeździły nawet po Trójmieście, aby diagnozować chorych na Covid. Dlatego też całej załodze dziękuję za zaangażowanie. Mam nadzieję, że odnowienie floty pozwoli nam skutecznie pomagać potrzebującym - akcentował Bogdan Łapa, starosta kartuski.

Zakup ambulansów został zrealizowany w ramach projektu pn. „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kartuzach w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przyznane środki finansowe na realizację projektu wyniosły 1.040.000,00 zł, w tym:

Celem projektu było wsparcie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitala, posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji  jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego m.in. zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dla personelu medycznego, do którego należy pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych, od osób podejrzanych o zakażenie, oraz przewożenie ich do laboratoriów lub przewożenie do właściwych szpitali pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa udało się zakupić dwa ambulansy typu C wraz z noszami głównymi, transporterem noszy głównych, plecakiem ratunkowym i defibrylatorem.

Koszt zakupu karetek to 1 073.490,00 zł brutto. Wartość dofinansowania to 1.004.637,59 zł. Dodatkowo otrzymano dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji, których koszt zakupu wyniósł 35.162,41zł.

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4