BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 802 osoby
W tym miesiącu - 20 564 osoby
Od początku - 656 088 osób

Dofinansowanie zakupu ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

W dniu 7 maja 2021 roku Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jako Beneficjent podpisało
ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

„Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kartuzach w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych​”

Nr POIS.09.01.00-00-0457/21 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Celem projektu jest wsparcie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitala, posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji. Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji  jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego m.in. zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dla personelu medycznego, do którego należy pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych, od osób podejrzanych o zakażenie, oraz przewożenie ich do laboratoriów lub przewożenie do właściwych szpitali pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią  „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.040.000,00 zł. 

Przyznane środki finansowe na realizację projektu wynoszą 1.040.000,00 zł, w tym:

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4